LOGO, otvorená žltohnedá kniha

O KNIŽNICI, Informácie o knižnici a tomto Webe
SLUŽBY, katalóg, MVS...
DISKUSIA, odkazy návštevníkov, guestbook
KONTAKT, Betliarska 8, 048 01 Rožňava Tel: 058/7345597 všetky kontakty, adresy, mapa, poslanie e-mailu priamo zo stránky

Katalógy a databázy

Nové online databázy:
Katalóg kníh OnLine Spustená pracovná verzia katalógu kníh s možnosťou rezervácie požičaných titulov.
Katalóg CD-ROM obsahuje vybrané CD titulu z periodík a kníh.
Vaše konto zobrazí vypožičané a rezervované dokumenty s termínmi vrátenia.
MVS medziknižničná výpožičná služba
Súborná databáza regionálnej bibliografie - región Rožňava
V katalógu sú bibliografické záznamy článkov z novín a časopisov ktoré sa týkajú okresu Rožňava a okolia, prevažne od roku 1995. Pred hľadaním si prezri návod a registre hesiel.
EBSCO PUBLISHING mimoriadna ponuka!

 

Projekt OPEN SOCIETY FOUNDATION v spolupráci s vydavateľstvom EBSCO, sprístupnil elektronické databázy pre knižnice.
K dispozícii je neobmedzený prístup k obrovským informačným zdrojom: viac ako 3000 plnotextových časopisov, novín, správ tlačových agentúr predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied vrátane medicínskej databázy MEDLINE.

zoznam a popis databáz  |  návod na hľadanie   |  vstup do databázy  |  manuál v AJ  ]

Kalendár výročí osobností Rožňavského okresu

 ISBN 80-88679-15-X

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského vydala Kalendár výročí Rožňavského okresu 2002-2006.
Kalendár je určený čitateľom knižnice, pracovníkom knižníc a ostatným kultúrnym inštitúciám v regióne. sú tu zaradené osobnosti, ktoré sa narodili, pôsobili, študovali alebo zomreli na území nášho okresu s uvedením vzťahu k regiónu. Údaje sú čerpané z encyklopédií a slovníkov. Kalendár obsahuje menný a zemepisný register.
elektronická verzia
^

posledná aktualizácia: 15. jún 2004 16:32
kniznica@kniznica-rv.sk