LOGO, otvorená žltohnedá kniha

O KNIŽNICI, Informácie o knižnici a tomto Webe
SLUŽBY, katalóg, MVS...
DISKUSIA, odkazy návštevníkov, guestbook
KONTAKT, Lipová 3, 048 01 Rožňava Tel: 058/7880917 všetky kontakty, adresy, mapa, poslanie e-mailu priamo zo stránky

Informácie o knižnici a tomto webe

     Gemerská knižnica Pavla Dobšinského je verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou pre okres Rožňava. Sídli v Rožňave na Gemeri, uprostred prírodných krás Slovenského raja a Slovenského krasu. Knižnica poskytuje bežné štandardné služby súvisiace so sprístupňovaným svojho knižnično - informačného fondu. Knižnica poskytuje záujemcom aj informácie regionálneho významu na základe svojej dlhoročne spracovávanej regionálnej databázy.

Na ďalších stránkach nájdeš:

Fotogalérie z diania v knižnici
fotografie zo sťahovania knižnice, august-september 2003
stručná história knižnice
výpožičný čas
výpožičný poriadok
cenník služieb
články o nás, ktoré vyšli v tlači

Lucia v knižnici 13.12.2006 16:00-19:00
13.12.2006 od 16.00 do 19.00 hod., stretnú sa bosorky, aby zlepšili svoje čary, predviedli sa, ale aj pokecali zvykoch, kúzlach, zabavili sa všetci, ktorí chcú a majú do 14 rokov. Prosíme ich, aby mačky a metly nechali pred knižnicou, veľmi víria prach. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.
7. ročník autorskej súťaže "Literárne dni Pavla Dobšinského 2006" 23.11.2006 o 14:00
Vyhodnotenie súťažných prác, prezentácia Zborníka týchto prác v priestoroch knižnice, ocenenie súťažiacich a beseda s hosťom Petrom Karpinským, publicistom dramatikom a vysokoškolským pedagógom, ktorý zároveň hodnotil súťažné práce. Bude sa aj recitovať.
Kultúrne poukazy - ukončené  
Od mája 2006 do 15.11.2006 sme prijímali kultúrne poukazy za knižničné služby. Najväčší záujem o využitie kultúrnych poukazov bol v posledných dňoch. Graf prerozdelenia KP podľa týždňov.
Medzinárodná súťaž MY TOWN * MOJE MĚSTO * MOJE MIASTO * MOJE MESTO * AZ ÉN VÁROSOM 23.6.2006
Gemerská knižnica P. D. v Rožňave spolu s knižnicami v mestách Český Tešín, Cieszyn a Serencs vyhlásili v tomto roku už 5. ročník  literárnej a výtvarnej súťaže MOJE MESTO s témou "Regionálne povesti veršom". Literárna súťaž bola určená žiakom ZŠ a osemročného gymnázia v RV a výtvarná handicapovaným deťom. Do literárnej súťaže sa zapojilo 32 detí a zo svojimi výtvarnými prácami 18 detí. Literárne a výtvarné práce hodnotil p. Albert. Šmihula - regionálny autor a maliar. Prostredníctvom webkamier a chatu sa uskutočnilo virtuálne stretnutie víťazov štyroch štátov.
Mesto Rožňava
, Výsledky literárnej súťaže, Výsledky výtvarnej súťaže, Fotky výhercov, Virtuálna konferencia FOTOGALÉRIA
100 kníh Tatra banky 16.6.2006
Tatra banka v spolupráci s Literárnou a kultúrnou agentúrou L.C.A. usporiadala piatok 16. júna 2006 o 12:00  besedu o súčasnej literatúre, o jej čítaní a tvorbe, na ktorej sa zúčastnili spisovatelia Silvester Lavrík, Karol D. Horváth a vydavateľ pôvodnej literárnej tvorby Koloman Kertész Bagala.
Knižný dar 100 kníh Tatra banky nám odovzdal Ing. Radovan Sústrik, riaditeľ pobočky Tatra banky v Rožňave
FOTOGALÉRIA
Za krásami Slovenského krasu 15.6.2006
Gemerská knižnica P. D. a Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Slovenský kras, Brzotín vyhlásili 2. roč. prírodovednej súťaže družstiev pod menom "Za krásami Slovenského krasu" pri príležitosti dňa národných parkov. Do súťaže sa zapojili ZŠ Zelený strom, ZŠ Gemerská Poloma, ZŠ Pionierov, ZŠ Slavošovce, ZŠ Krh. Podhradie, Gymnázium P. J. Šafárika, ZŠ akad. J. Hronca. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.
FOTOGALÉRIA a VYHODNOTENIE
 
10. ročník DETSKÉ MINI PLAY BACK SHOW   Zatiaľ sme sprístupnili len fotogalériu 2.6.2006
 
Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc a FOTOGALÉRIA 5.4.2006
 
Naša knihovníčka v akcii...  
Istý pán Macheta z Hrochote telefonuje vo štvrtok ráno zo štúdia ľuďom, ktorí sú podľa neho kompetentní riešiť jeho "naliehavý" problém. Zostrih záznamu z roku 2003, v pôvodnom vysielaní bolo toho viac :-)
2.2.2006 Zo zlatej truhlice: Hanblivý Macheta a erotická literatúra
Volovec 2006 © zozo  
Fotogaléria: Noc v knižnici 22.-23.10.2004
 
Kam sa dá ísť na Internet v Rožňave?  
Výsledky prieskumu z 31.8.2004. Dúfam že v RV je toho viac, pošlite info, kam sa ešte dá ísť na net.
Potešte sa panoramatickým pohľadom na Námestie baníkov v Rožnave zo Strážnej veže.
SLOVENSKO V HISTÓRII  
7. novembra 2002 sa uskutočnila beseda so spisovateľom Ladislavom Švihranom, autorom faktografickej literatúry. Pri tejto príležitosti bol vydaný bibliografický leták - SLOVENSKO V HISTÓRII.
Verejné čítanie: V čítaní je poznanie  
Čítanie je objavovanie bez hraníc. Kto číta, prežíva dobrodružstvá, objavuje nekonečnú ríšu fantázie, precestuje celý svet.
^

posledná aktualizácia: 27. marec 2007 10:30
kniznica@kniznica-rv.sk