zoznam a popis databáz  |  návod na hľadanie  |  vstup do databázy  |  manuál v AJ  ]

Vyhľadávanie v databázach EBSCO
stručná pomôcka pre vyhľadávanie

Typy rešerší

 1. Basic Search – najjednoduchšie vyhľadávanie podľa kľúčových slov
 2. Advanced Search – pokročilé vyhľadávanie (aj s rešeršnou históriou)

Zadanie rešerše (v Basic Search)

 1. zapísať dotaz do políčka Find
 2. možnosť kombinácie termínov boolovskými operátormi (AND, OR, NOT)
 3. možnosť zúženia rešerše (Limiters):
 • Full Text – iba plné texty
 • Journal – názov časopisu
 • Date Published – dátum vydania alebojeho rozsah
 1. možnosť rozšírenia rešerše (Expanders)
 • Also search for related words – rozšírenie rešerše o ďalšie tvary termínu či jeho synonyma
 • Search within full text article – vyhľadá v plnom texte článku
 1. kliknúť na tlačítko Search

Vyhľadávacie techniky

 1. boolovské operátory
 • AND – v zázname sa nachádzajú všetky zadané slová
 • OR – v zázname najmenej jedno zo zadaných slov, prípadne všetky
 • NOT – vylúčenie konkrétneho termínu (uvedený ako druhý)
 1. proximitné operátory
 • Near operátor (N) – nájde slová bez udania poradia, možno zadať maximálne možný počet slov medzi termíny (pr. 5 slov = N5)
 • Within operátor (W) – nájde slová v zadanom poradí
 1. skracovanie a nahradzovanie
 • nahradzovanie znaku uprostred slov pomocou otázniku (?) - jeden ? znamená jeden znak
 • skracovanie pomocou hviezdičky (*)
  Ikonky


jednoduché vyhľadávanie


pokročilé vyhľadávanie


možnosť zmeny databázy


vyhľadávanie podľa kľúčových slov


zoznam predmetových hesiel (kľúčové slová)


zoznam časopisov


databáza organizácií a firiem


databáza fotografií a obrázkov


možnosť zmeny zadania rešerše


rešeršná
história


seznam výsledků


nové hľadanie


schránka s uloženými dokumentmi


parametre zoznamu výsledkov

zoznam a popis databáz |  návod na hľadanie  |  vstup do databázy  |  manuál v AJ  ]

Upravené podľa návodu z Národní knihovny Praha, autorka Petra Pěnkavová
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava