"Knižnice pre všetkých"
10.3.2008 - 15.3.2008

  • pozastavenie upomienok
  • pri vrátení kníh stornovanie pokút
  • bezplatný prístup na internet
  • bezplatný vstup na podujatia
  • Výstavky: Tajomstvá v pohľadniciach, Tlačoviny 19./20 storočie, Európsky týždeň médií
3.3.   Môj kamarát Internet - Pobočka JUH (pre žiakov ZŠ)
 
4.3. Čítame regionálnych autorov – čítanie na pokračovanie pre dospelých - Pobočka JUH
 
5.3. Môj kamarát Internet (pre žiakov ZŠ) - Pobočka JUH
 
6.3.   Tajomstvá počítačov - pre seniorov - úsek NL
 
7.3.   Veľkonočné nápady – tvorivé dielne pre žiakov ZŠ - Pobočka JUH
 
10.3.   Vyhlásenie IX. Ročníka autorskej súťaže Literárne dni Pavla Dobšinského
P. E. Dobšinský – život a tvorba – úsek Ml
Knižné noviny – úsek Ml
Trojruža – úsek Ml
Kde sme to prišli – pre MŠ - Pobočka JUH
Čo bolí, to prebolí – literatúra v hudbe – pre ZŠ – úsek HU
Drogy a mladí – prednáška úsek Nl
 
11.3.   Rozprávková krajina (Dobšinský trocha netradične) – kvíz pre ZŠ - Pobočka JUH
Ktorá rozprávka to je? - pre MŠ - Pobočka JUH
Cestovanie rozprávkami Pavla Dobšinského - Pobočka JUH
Pamodaj šťastia lavička pre DaD detský domov - Pobočka JUH
Rozprávkové dopoludnie – čo je knižnica (Pre ZŠ) – úsek Ml
Ľudové rozprávky – kvíz (pre ZŠ)- úsek Ml
Čo bolí, to prebolí – literatúra v hudbe – pre ZŠ – úsek HU
Šušlavá ježibaba Jana a jej rozprávkoví kamaráti - (pre MŠ) – úsek HU
 
12.3.   Námorník Kapko Dierka – detská tvorivosť – úsek ML
Starý bobrík a vlk – kvíz ( pre ZŠ) – pobočka JUH
Tradičné remeslá – pobočka JUH
Šušlavá ježibaba Jana a jej rozprávkoví kamaráti - (pre MŠ) – úsek HU
Muzikoterapia – pre dospelých – úsek HU
14.3. Predstavenenie knihy- (pre ZŠ) – úsek ML
Rozprávkové dopoludnie ( pre mŠ a ZŠ) -úsek ML
Kanisterapia - ( pre ŠK) – pobočka JUH
Spevák by mal ľuďom pomáhať na chvíľu zabudnúť (pre ZŠ) – úsek HU
Šušlavá ježibaba Jana a jej rozprávkoví kamaráti - (pre MŠ) – úsek HU
 
17.3. Slovensko v histórii úsek ML
Spevák by mal ľuďom pomáhať na chvíľu zabudnúť (pre ZŠ) – úsek HU
Písať o veciach poznaných – beseda úsek Bl
 
18.3. Ako vzniká rozprávka - pobočka JUH
Prechádzka rozprávkami – (Pre MŠ)
Dve tváre domova ( slov. Spisovatelia v exile) – beseda – úsek Bl
Čo sa sluší a čo nie - ( pre SŠ) – úsek NL
 
19.3. Deň ľudovej rozprávky venovaný P. Dobšinskému
 
26.3. Stretnutie s Cestovateľom – beseda so šéfredaktorom časopisu p. Ľ. MOTYČKOM
Prechádzka s knihou - ( pre Domov dôchodcov)
 
^

posledná aktualizácia: 4. marec 2008 17:50
kniznica@kniznica-rv.sk